Medair werkt sinds 1992 in Zuid-Sudan en is één van de meest actieve noodhulporganisaties in het land. Miljoenen mensenlevens zijn sinds eind 2013 door het conflict verwoest. Door het hele land komt schrikbarend ernstige ondervoeding voor en dat bij meer mensen dan waar ook ter wereld. Families zijn uit hun omgeving weggerukt. Er zijn uitbraken van dodelijke ziekten en de toegang tot veilig water en sanitatie is beperkt. Voor vrouwen zijn er weinig plekken om veilig te bevallen. Duizenden levens lopen in dit land gevaar.

Er is enorm veel noodhulp nodig. Bovendien is het door onveiligheid, onbegaanbare wegen en moeilijk terrein lastig voor noodhulporganisaties om de geïsoleerde families te bereiken die het hardst levensreddende hulp nodig hebben.

WAT WE DOEN

Noodhulp - Medair komt in het hele land in actie bij noodsituaties zoals overstromingen, uitbraken van ziekten, ondervoeding en grootschalige ontheemding. We hebben expertteams voor gezondheid, voeding, veilig drinkwater, sanitatie, onderdak en distributie van noodgoederen. Onze mensen kunnen snel hulp brengen naar honderdduizenden mensen in het hele land.

Gezondheid en voeding - Wanneer een noodsituatie een langdurige crisis wordt, dan blijft Medair de bestaande gezondheidscentra ondersteunen of zetten we nieuwe klinieken op. Zo versterken we de plaatselijke gezondheidszorg voor ontheemden en gastgemeenschappen. Ook voeren we waar nodig voedselprogramma’s uit om ondervoede kinderen en vrouwen te helpen die door het conflict getroffen zijn. 

Veilig drinkwater en sanitatie - Waar nodig werkt Medair in kwetsbare gebieden om mensen toegang te geven tot veilig drinkwater en hygiënische latrines.

VERWANTE VERHALEN

WERKEN BIJ MEDAIR