Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

ALGEMENE VRAGEN

Wat voor organisatie is Medair?

Medair is een noodhulporganisatie. We bieden zonder onderscheid hulp aan mensen. We zijn ondertekenaar van de gedragscode van het Rode Kruis, waardoor we aan dit mandaat gebonden zijn.  Medair geeft noodhulp aan alle kwetsbare mensen die hulp nodig hebben, ongeacht ras, overtuiging of nationaliteit, en met respect voor hun cultuur en gewoonten. Als organisatie handelen we vanuit ons christelijke geloof.
 

Wat zijn de waarden van Medair?

Geloof
We willen lijdende mensen helpen omdat wij Jezus Christus volgen. Hij leerde ons dat God liefhebben en zorgen voor mensen in nood ons hoogste doel is. Ons geloof inspireert ons om onder alle omstandigheden het beste van onszelf te geven. In geloof bidden we om wijsheid als we voor moeilijke beslissingen staan. We bidden om moed om in veeleisende en vaak gevaarlijke situaties te leven en te werken.
Medeleven
We willen menselijk leed verlichten in tijden van crisis, rampspoed en conflict. Daarbij kijken we naar de mensen die het meest kwetsbaar zijn, werken met hen samen en bieden hen praktische ondersteuning via noodhulp- en herstelprojecten. 
Integriteit
Wij streven ernaar om onze waarden en principes stelselmatig uit te dragen op elk gebied binnen onze organisatie en op elke plaats waar wij actief zijn, van het team in één van de verste uithoeken tot aan ons internationale hoofdkantoor. Door het werk van onze teams heen willen wij weerspiegelen waar Medair voor staat, in onze houding, woorden en handelingen.
Verantwoording
We streven ernaar om ons beheer en onze werkzaamheden met de grootst mogelijke zorg uit te voeren. We leggen verantwoording af aan allen die ons steunen, aan onze medewerkers en aan de mensen die wij helpen. We verwelkomen hun feedback om onze activiteiten en procedures verder te verbeteren.
Hoop
We bieden hulp en herstel aan mensen die door crises getroffen en in schijnbaar hopeloze situaties zijn terechtgekomen. We streven er samen met de mensen die we helpen naar om blijvende verbeteringen te bereiken en nieuwe kansen te creëren, waardoor de gemeenschap weer hoop voor de toekomst krijgt. 
Waardigheid
We geloven dat ieder mens gemaakt is naar Gods beeld, daarom uniek en waardevol is, en alle respect verdient. We zien om naar allen die lijden en houden daarbij individuele verschillen zoals ras, geslacht, religie, leeftijd en nationaliteit in het oog. Waar mogelijk passen we onze hulp aan de individuele behoeften en omstandigheden aan, waarbij we te allen tijde respect hebben voor de waardigheid en de zelfstandigheid van de mensen die we helpen.
Moet je christen zijn om bij Medair te kunnen werken?

Dat hangt af van de functie. Omdat Medair een noodhulporganisatie is die werkt op basis van het christelijke geloof, zoeken we internationale medewerkers met leidinggevende functies in het veld en medewerkers op het hoofdkantoor die onze geloofswaarde delen. Dit is ongeveer 10 tot 20 procent van ons medewerkerbestand. Het grootste deel van de medewerkers in het veld heeft een zeer uiteenlopende religieuze achtergrond. Deze mensen worden geworven in de landen waar we werken.
 
Doet Medair aan evangelisatie?

Nee. Medair biedt noodhulp zonder onderscheid te maken. Ras, geloofsovertuiging, leeftijd, geslacht of politieke voorkeur zijn voor ons niet relevant. Medair is ondertekenaar van de gedragscode van het Rode Kruis, waardoor we aan dit mandaat gebonden zijn. Weliswaar zijn de christelijke medewerkers van Medair door hun geloof geïnspireerd om hulp te bieden aan mensen in nood, maar dat doen ze alleen in daden en zonder mensen te willen bekeren.
 
Moeten medewerkers van Medair een geloofsbelijdenis ondertekenen?

Nee. Medair werft leidinggevende veldmedewerkers en medewerkers op het hoofdkantoor uit alle christelijke denominaties.
 

Wat is de voertaal binnen Medair?

Binnen de organisatie Medair is Engels de voertaal. Voor sommige veldprogramma's is Frans nodig en soms kan Arabisch behulpzaam zijn.
 
Voor sommige functies op ons Zwitserse hoofdkantoor is Frans of Duits nodig. In ons landenkantoor in Nederland is Nederlands de voertaal.
 

Wat is het minimaal vereiste beheersingsniveau van Engels om bij Medair te kunnen werken?

Alle medewerkers op het hoofdkantoor of in het veld (internationale medewerkers) moeten Engels beheersen op tenminste het volgende niveau: 
 
Een goede beheersing van het Engels.
 
Voor sommige functies is een hoger niveau vereist. In dat geval wordt dat in de functieomschrijving vermeld.

Wat is het minimaal vereiste beheersingsniveau van Frans om in de Franstalige functies van Medair te kunnen werken?

Voor Franstalige functies op het hoofdkantoor of in het veld (internationale medewerkers) moet minimaal het volgende niveau beheerst worden: 
 
Een praktische beheersing van het Frans. 
 
Voor sommige functies is een hoger niveau vereist. In dat geval wordt dat in de functieomschrijving vermeld.

Hoe kan ik me aanmelden om noodhulpmedewerker bij Medair te worden?

Bekijk eerst de selectiecriteria om vast te stellen of je in aanmerking kunt komen voor een functie bij Medair. Gekwalificeerde kandidaten kunnen in de lijst met actuele vacatures in het veld zoeken of zich rechtstreeks aanmelden voor een ROC van Medair of een generieke functie in het veld. De aanmelding wordt door een personeelsmedewerker van Medair beoordeeld om te zien of je voldoet aan de functie-eisen voor een actuele of toekomstige vacature.
 
De ROC is de verplichte oriëntatiecursus voor noodhulp en herstel waarin deelnemers een introductie krijgen op het noodhulpwerk van Medair. Daarnaast is de cursus bedoeld om kandidaten te beoordelen op hun geschiktheid voor werk in het veld bij Medair. 
 
Alle kandidaten moeten de ROC met succes voltooien voordat ze in het veld gaan werken. 
 
Opmerking: Je kunt je aanmelden als ervaren noodhulpmedewerker of als nieuwe noodhulpmedewerker:
 
Ervaren noodhulpmedewerkers hebben tenminste 12 maanden ervaring met noodhulp of 24 maanden ervaring met ontwikkelingswerk.
 
Nieuwe noodhulpmedewerkers hebben minder dan 12 maanden ervaring met noodhulp of 24 maanden ervaring met ontwikkelingswerk.

Welke profielen worden gezocht voor nieuwe noodhulpmedewerkers?

 • Tenminste één jaar werkervaring in een relevant vakgebied
 • Toegewijd aan de waarden van Medair: geloof, hoop, verantwoording, integriteit, waardigheid, medeleven
 • Uitdragen van de visie en waarden van Medair in contact met teamleden, plaatselijke medewerkers, mensen die hulp ontvangen en externen 
 • Goede beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk) 
 • Beheersing van de Franse taal (mondeling en schriftelijk) voor Franstalige veldprogramma's
 • Geen relatie of getrouwd (zonder kinderen jonger dan 18 jaar). Indien getrouwd, dan moet de partner zich ook aanmelden
 • Interculturele ervaring in het buitenland
 • Goede beheersing van Office Word, Excel, PowerPoint en Outlook
 • In staat om onder moeilijke omstandigheden in een multicultureel team te leven en te werken
 • Emotioneel stabiel, flexibel, stressbestendig, fijngevoelig op het gebied van cultuur en gender, eerlijk en fysiek gezond
 • Nieuwe noodhulpmedewerkers moeten het cursusgeld en de reiskosten voor de ROC-oriëntatiecursus van Medair zelf voldoen
 • De ROC-oriëntatiecursus van Medair met succes voltooien

Welke arbeidsvoorwaarden hanteert Medair voor nieuwe noodhulpmedewerkers?

 • Een complete instructie op het hoofdkantoor in Zwitserland en een voorbespreking in het land zelf
 • Veiligheidstraining voor medewerkers die naar onveilige gebieden gaan
 • Huisvesting, eten en drinken en vervoer binnen het land zelf
 • Retourvluchten naar en van het landenprogramma (één retourvlucht voor elk dienstjaar)
 • Rust- en herstelverlof (R&R, inclusief reis, verblijf, eten en drinken)
 • Jaarlijks verlof
 • Complete medische en ongevallenverzekering, met tot 60 dagen dekking na terugkeer, inclusief nabespreking
 • Invaliditeitsverzekering
 • USD 300 per maand 
 • Terugkeervergoeding voor medewerkers die een langer contract aangaan 
 • Zodra 12 maanden werk in de noodhulpverlening of zijn equivalent bereikt zijn, een salaris gebaseerd op het niveau van de positie en de ervaring van de positiehouder, en andere ervaren hulpverlener voordelen

Welke profielen worden gezocht voor ervaren noodhulpmedewerkers?

 • Minimaal 12 maanden ervaring in de noodhulp (of 24 maanden ontwikkelingswerk) in een relevant vakgebied 
 • Tenminste één jaar werkervaring in een relevant vakgebied 
 • Toegewijd aan de waarden van Medair: geloof, hoop, verantwoording, integriteit, waardigheid, medeleven
 • Uitdragen van de visie en waarden van Medair in contact met teamleden, plaatselijke medewerkers, mensen die hulp ontvangen en externen 
 • Goede beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk) 
 • Beheersing van de Franse taal (mondeling en schriftelijk) voor Franstalige veldprogramma's
 • Geen relatie of getrouwd (zonder kinderen jonger dan 18 jaar). Indien getrouwd, dan moet de partner zich ook aanmelden
 • Interculturele ervaring in het buitenland
 • Goede beheersing van Office Word, Excel, PowerPoint en Outlook
 • In staat om onder moeilijke omstandigheden in een multicultureel team te leven en te werken
 • Emotioneel stabiel, flexibel, stressbestendig, fijngevoelig op het gebied van cultuur en gender, eerlijk en fysiek gezond
 • De ROC-oriëntatiecursus van Medair met succes voltooien

Welke arbeidsvoorwaarden hanteert Medair voor ervaren noodhulpmedewerkers?

 • Een complete instructie op het hoofdkantoor in Zwitserland en een voorbespreking in het land zelf
 • Veiligheidstraining voor medewerkers die naar onveilige gebieden gaan
 • Huisvesting, eten en drinken en vervoer binnen het land zelf
 • Retourvluchten naar en van het landenprogramma (één retourvlucht voor elk dienstjaar)
 • Rust- en herstelverlof (R&R, inclusief reis, verblijf, eten en drinken)
 • Jaarlijks verlof
 • Complete medische en ongevallenverzekering, met tot 60 dagen dekking na terugkeer, inclusief nabespreking
 • Invaliditeitsverzekering
 • Terugkeervergoeding voor medewerkers die een langer contract aangaan
 • Lonen zijn gebaseerd op het niveau van de positie en de ervaring van de positiehouder

Welke profielen worden gezocht voor medewerkers op het hoofdkantoor van Medair?

 • Tenminste één jaar werkervaring in een relevant vakgebied
 • Toegewijd aan de waarden van Medair: geloof, hoop, verantwoording, integriteit, waardigheid, medeleven
 • Zwitsers of in aanmerking komend EU-staatsburger, of in het bezit van een geldige werkvergunning voor Zwitserland
 • Uitdragen van de visie en waarden van Medair in contact met teamleden en externen 
 • Goede beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk)
 • Beheersing van de Franse taal (mondeling en schriftelijk) voor Franstalige functies
 • Beheersing van de Duitse taal (mondeling en schriftelijk) voor Duitstalige functies
 • Goede beheersing van Office Word, Excel, PowerPoint en Outlook

Welke arbeidsvoorwaarden hanteert Medair voor medewerkers op het hoofdkantoor?

 • Salaris conform ervaring en functieniveau
 • Ongevallenverzekering en pensioen
 • Vergoeding van reiskosten naar landenprogramma's (voor medewerkers die bezoeken aan het veld moeten afleggen)
 • Jaarlijks verlof
 • Overlijdens- en invaliditeitsverzekering; verzekering voor inkomensverlies bij ziekte
 • Een motiverende werkomgeving

Ik ben geïnteresseerd in noodhulpwerk bij Medair. Hoe kan ik me het beste voorbereiden?

Om als noodhulpmedewerker voor Medair te werken, moet je minimaal één jaar werkervaring hebben (bij voorkeur meer) in een vakgebied dat past bij onze veldprojecten. 
 
We zijn altijd op zoek naar professionals in één van onze drie kernactiviteiten: Gezondheidszorg en voeding, Water, sanitatie en hygiëne (WASH) en Onderdak en infrastructuur. Ook hebben we ervaren mensen nodig met een achtergrond op het gebied van senior management, project- en teammanagement, bedrijfskunde, logistiek, financiën, personeelszaken, marketing, communicatie, fondsenwerving, media en/of ICT.
 
Ervaring in de noodhulp of ontwikkelingswerk is beslist een pre bij de voorbereiding op het werken voor Medair. Daarmee kun je in aanmerking komen voor functies in het veld of op het hoofdkantoor als ervaren noodhulpmedewerker. Het is wenselijk om enige ervaring met noodhulpwerk te hebben bij een andere hulporganisatie, maar voor kandidaten voor de functie van nieuwe noodhulpmedewerker bij Medair is dat niet vereist. 
 
Engels is de voertaal binnen Medair, alle medewerkers moeten die taal dus uitstekend beheersen. Voor sommige veldprogramma's is Frans gewenst en soms kan Arabisch behulpzaam zijn. 

Hebben jullie voedingsdeskundigen nodig?

Medair heeft inderdaad voedingsdeskundigen nodig! Kijk in het overzicht van actuele vacatures of schrijf je in voor de ROC van Medair voor een nieuwe stap in je loopbaan.

Ik heb wel medische ervaring, maar heb gehoord dat ik met een opleiding op het gebied van tropische geneeskunde beter voorbereid ben op het werk als noodhulpmedewerker in de medische sector van Medair. Waar kan ik die opleiding volgen?

Er zijn meerdere uitstekende opleidingsinstituten voor tropische geneeskunde. Hieronder vind je een lijst van enkele instituten waarmee we bekend zijn en die we doorgaans aanbevelen:
 
* Liverpool School of Tropical Medicine (Verenigd Koninkrijk) 
* London School of Hygiene and Tropical Medicine (Verenigd Koninkrijk) 
* Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde (België) 
* The Swiss Tropical Institute (Zwitserland) 
* Universität Heidelberg (Duitsland) 
* Bernhard-Nocht-Institut (Duitsland) 
* Difam (Duitsland) 
* Uppsala universitet (Zweden) 
* Koninklijk Instituut voor de Tropen (Nederland) 
* Hogeschool Leiden - International Public Health (Nederland) 
* Havenziekenhuis Rotterdam - Tropencursus (Nederland) 
* Tulane University, School of Public Health and Tropical Medicine (Verenigde Staten)

We zijn een echtpaar en willen samen als noodhulpmedewerker actief zijn. Is dat mogelijk?

Medair stuurt inderdaad getrouwde stellen samen naar het veld, maar zowel man als vrouw moeten een beroepsmatig profiel hebben dat past bij onze veldprojecten. Beide partners moeten de ROC-cursus voltooien. Medair zendt alleen stellen uit die langer dan een jaar getrouwd zijn.

Ik ben getrouwd of heb een gezin, maar ik wil alleen in het veld werken. Kan dat bij Medair?

Medair heeft een strikt beleid om gezinnen of echtparen niet uit elkaar te halen. We sturen geen man of vrouw alleen naar het veld voor een langlopend contract, evenmin sturen we gezinnen naar het veld. Medair is niet in staat om voor scholing, geschikte gezondheidszorg of een veilige omgeving voor kinderen te zorgen. In het algemeen sturen we niemand naar het veld die nog onzelfstandige kinderen heeft, dat wil zeggen jonger dan 18 jaar. In uitzonderlijke gevallen nemen we aanmeldingen van kandidaten met gezinnen in overweging, wanneer de kandidaat zeer veel ervaring heeft in het noodhulpwerk en zich aanmeldt voor een leidinggevende functie in één van de veiligere hoofdsteden.

Ik ben gescheiden. Accepteert Medair mij voor een functie in het veld?

Ja, maar Medair heeft een strikt beleid om niemand naar het veld te sturen die minder dan 12 maanden geleden gescheiden is.

Ik wil in de zomer (of voor een paar maanden) als vrijwillig noodhulpwerker aan de slag in het veld. Kan dat bij Medair?

Nee. Vanwege de aard van het werk stelt Medair als eis dat alle noodhulpmedewerkers die voor het eerst voor Medair gaan werken een contract van minimaal een jaar hebben. Mensen die een pauze in hun carrière inlassen of een sabbatsjaar opnemen, kunnen overwegen om een jaar voor Medair in het buitenland te werken. Als ze aan alle selectiecriteria voldoen, zal Medair deze kandidaten in overweging nemen, mits ze een heel jaar kunnen werken. 

Ik ben net klaar met mijn opleiding en wil in het veld werken. Neemt Medair mij aan?

Als je net je eerste studieperiode in je leven hebt afgesloten, dan nemen we je waarschijnlijk niet aan. We eisen dat onze noodhulpmedewerkers minimaal een jaar werkervaring hebben (en bij voorkeur meer). We willen dat onze noodhulpmedewerkers competent zijn en goed in hun baan passen voordat ze naar het veld gaan, waar de werk- en leefomstandigheden heel anders zullen zijn dan ze gewend waren. Lees de criteria voor een nieuwe noodhulpmedewerker bij Medair door. Wanneer je net je studie hebt afgerond, maar toch ervaring hebt opgedaan in stages enz., dan kunnen we eventueel een uitzondering maken, maar dat wordt per geval beoordeeld.

Kunnen mensen met een militaire achtergrond aangenomen worden als ervaren noodhulpwerker?

Mensen met ervaring in het leger kunnen zich zeker aanmelden, maar 'militaire ervaring' is iets anders dan 'noodhulpervaring'. Deze kandidaten komen dus alleen in aanmerking voor een functie als nieuwe noodhulpmedewerker. We nemen geen mensen met ervaring in het leger aan als ervaren noodhulpmedewerker, zelfs niet wanneer ze in een gebied hebben gewerkt dat lijkt op de gebieden waar wij werkzaam zijn. De verschillen in werkwijze, interne structuur, veiligheid, salaris, verslaglegging voor donoren enz. zijn te veel afwijkend. Ervaren noodhulpmedewerkers kunnen een vliegende start maken omdat ze niet alleen bekend zijn met de werkomstandigheden, maar ook met de manier waarop een hulporganisatie werkt. 
 
Dit standpunt hanteren we ook voor kandidaten die in de commerciële sector of in het onderwijs op afgelegen plaatsen gewerkt hebben. Als een kandidaat niet voor een noodhulporganisatie heeft gewerkt, komt hij of zij niet in aanmerking voor een functie als ervaren noodhulpmedewerker. 

Ik wil mijn vervangende dienstplicht uitvoeren als nieuwe noodhulpmedewerker bij Medair, maar ik hoef slechts een deel van het jaar te dienen. Kan dit bij Medair?

Medair accepteert alleen vervangende dienstplichtigen die minimaal een jaar in het veld willen werken. Als je dus minder dan een jaar hoeft te dienen, moet je de rest van het jaar in een Medair-contract afronden.
 

DE ROC (DE ORIENTATIECURSUS VOOR NOODHULP EN HERSTEL VAN MEDAIR)

Wanneer krijg ik te horen of ik mag deelnemen aan de ROC?

De afdeling personeelszaken neemt binnen vier weken na aanmelding contact met je op als je mag deelnemen aan de ROC. 

Hoeveel kost de ROC?

De ROC kost in Europa EUR 500 en in de Verenigde Staten USD 750. In dat bedrag zijn verblijfskosten en maaltijden voor zeven dagen inbegrepen. Het ROC-cursusgeld moet binnen vijf dagen na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging voldaan zijn. ROC-cursusgeld wordt niet terugbetaald, met uitzondering van bijzondere gevallen en uiterlijk tot drie weken voor aanvang van de cursus. De kosten van de reis naar en van de ROC komen voor rekening van de deelnemers. 

 
Als je echter meer dan 18 maanden ervaring hebt met noodhulpwerk (of 36 maanden ontwikkelingswerk), dan betaalt Medair minimaal 50 procent van het ROC-cursusgeld en de persoonlijke reiskosten.

Zitten er ook fysieke activiteiten in de ROC?

Ja. Alle kandidaten die zich aanmelden voor de cursus moeten verklaren dat ze een goede gezondheid hebben en in staat zijn om aan het hele programma deel te nemen. Bij de aanmelding moet je alle relevante gezondheidszaken (zoals een speciaal dieet, zwangerschap, handicap enz.) vermelden. 

Hoe snel kan ik na de ROC in het veld gaan werken?

De meeste contracten beginnen drie tot zes maanden na de ROC. Het kan echter langer duren als er geen functies beschikbaar zijn, maar het kan ook sneller zijn als je profiel overeenkomst met een acute vacature. We proberen om alle geslaagde ROC-deelnemers in een passende functie te krijgen, maar Medair kan niet garanderen dat een deelnemer die de ROC afrondt een functie in het veld krijgt. 

Ik woon in een land waar Medair werkt. Moet ik de ROC afronden om bij Medair te kunnen werken?

Als je momenteel permanent inwoner bent van het land waarin je voor Medair wilt werken, dan beschouwen we je niet als internationale medewerker (IRS). Dan ben je een plaatselijke medewerker (NRS) en kun je alleen op die manier in je eigen land voor Medair werken. Plaatselijke medewerkers hoeven de ROC niet te voltooien en moeten voldoen aan andere selectiecriteria om voor Medair te werken. Als je je wilt aanmelden voor een functie als plaatselijke medewerker in het land waar je woont/staatsburger van bent, neem dan rechtstreeks contact op met je plaatselijke Medair-kantoor.

Ik heb geen creditcard. Kan ik op een andere manier voor de ROC betalen?

Je kunt per bank een overschrijving uitvoeren naar het hoofdkantoor van Medair. Klik hier voor de bankgegevens van Medair.

Ik heb een andere vraag, met wie kan ik contact opnemen?

Als je geen antwoord kunt vinden op deze pagina of op de website van Medair, neem dan contact op met het Medair-kantoor het dichtst bij jou in de buurt.

Ontvang de laatste Medair vacatures direct in je inbox.